0 Polubione

Za zniszczony dom nie tylko odszkodowanie, ale i zadośćuczynienie

brick house destroyed by a tornado.

Ubezpieczyciel ma obowiązek zapłacić nie tylko odszkodowanie za zniszczone budynki, ale i zadośćuczynienie 
za naruszenie nietykalności mieszkania.

W 2007 r. kierowca ciężarówki, jadąc z nadmierną prędkością, wpadł w poślizg i zniszczył ogrodzenie oraz drewniany dom z oborą poszkodowanego. Mężczyzna zdążył uciec na podwórze. Uznano czyn za wykroczenie, a  sprawcę ukarano mandatem karnym. Zniszczone zabudowania zgodnie z decyzją powiatowego inspektora nadzoru budowanego rozebrano.

W postępowaniu likwidacyjnym PZU SA wypłaciło poszkodowanemu ponad 13 tys. zł odszkodowania za zniszczone budynki i ogrodzenie i ponad 2,4 tys. zł odszkodowania za mienie ruchome i pranie odzieży.

Sąd Okręgowy w Radomiu podwyższył odszkodowanie o 21 tys. zł. Uznał też, że umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkodę powstałą w związku z ruchem tych pojazdów obejmuje także zadośćuczynienie za krzywdę na podstawie art. 448 k.c. Stwierdził, że poszkodowany doznał naruszenia dobra osobistego -nietykalność mieszkania wymienionego w art. 23 k.c.

Sąd Okręgowy zwrócił uwagę , że utrata domu rodzinnego wpłynęła negatywnie na psychikę poszkodowanego. Przeżył w nim całe życie i zamierzał mieszkać nadal. Negatywne przeżycia spotęgował fakt, że mieszkał trzy miesiące w stodole, a następnie musiał zająć lokal zastępczy i na własny koszt przystosować do zamieszkania. Sąd zasądził od ubezpieczyciela 15 tys. zł zadośćuczynienia

Sąd Apelacyjny w Lublinie podwyższył kwotę do 30 tys. zł. Pod uwagę wziął bezpośrednie przeżycia w momencie najechania ciężarówki na dom oraz skutki zdarzenia – bezdomność. Poszkodowany utracił bezpowrotnie bez swej winy dom i żadne lokale zastępcze straty mu nie zrekompensują (sygnatura akt: I ACa 486/13).

Zostaw komentarz