Koszty pogrzebu a odszkodowanie

Gdy nieszczęśliwy wypadek spowoduje utratę bliskiej Ci osoby, po zakończeniu okresu żałoby należy pamiętać, że sprawca powinien nam zwrócić za organizację pogrzebu. Jeżeli sprawca posiadał OC, wówczas towarzystwo ubezpieczeń ma obowiązek zwrotu kosztów poniesionych w związku z danym zdarzeniem szkodzącym.

Z art. 446 § 1 k.c. wynika, że ten kto poniósł koszty leczenia i pogrzebu osoby, która w następstwie zdarzenia szkodzącego zmarła, może żądać ich zwrotu. Nie jest istotne, czy osoba ta jest spadkobiercą, czy też osobą całkiem obcą. Istotny jest sam fakt poniesienia wskazanych kosztów.

 

Obowiązek zwrotu kosztów pogrzebu dotyczy wydatków poniesionych zgodnie z lokalnymi zwyczajami W zakres tego obowiązku wchodzą następujące koszty: przygotowanie pogrzebu, koszt ceremonii oraz postawienie nagrobku. Praktycznie rzecz ujmując, za uzasadnione tradycjami uważa się poniesienie kosztów: przygotowania zwłok do pogrzebu oraz ich dostarczenia na cmentarz, zakupu trumny, kremacji zwłok, zakupu miejsca na cmentarzu, postawienia nagrobka, nabycia kwiatów i odzieży żałobnej, koszt ceremonii pogrzebowej, a także poczęstunku po pogrzebie dla osób bliskich. Podkreślam, że najskuteczniejszym dowodem na poniesienie kosztów pogrzebu jest imienna faktura.

 

Orzecznictwo i doktryna wskazują, że obowiązek zwrotu powyżej wymienionych kosztów ma charakter ograniczony i w związku z tym wydatki te powinny mieścić się w rozsądnych granicach. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na dużą różnicę cenową pomiędzy poszczególnymi nagrobkami, gdyż granice obowiązku zwrotu wyznaczają zwyczaje przyjęte w danym środowisku.

 

Pamiętać zatem należy, że wprawdzie towarzystwo ubezpieczeń każde zgłoszone roszczenie bada oddzielnie, lecz należy spodziewać się zwrotu kosztów zwykle ponoszonych wśród określonego kręgu podmiotów.

Zostaw komentarz