Jak uzyskać odszkodowanie za upadek na śliskiej nawierzchni?

Okres jesienno-zimowy to czas zwiększonego ryzyka opadów śniegu oraz oblodzenia nawierzchni, co stwarza zagrożenie groźnego upadku, który może nieść za sobą poważne konsekwencje dla naszego zdrowia. Poniżej opisujemy w jaki sposób uzyskać należne odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Kwestią kluczową jest ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za usuwanie skutków zimy w miejscu i dacie zdarzenia.

Co do zasady, zgodnie z art. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2018.1454 t.j. z dnia 2018.07.30) to właściciele nieruchomości zobowiązani są do zapewnienia czystości i porządku poprzez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

Należy jednak pamiętać, że właściciel może powierzyć czynności związane ze sprzątaniem śniegu i lodu np. profesjonalnej firmie sprzątającej, tym samym zwalniając się z odpowiedzialności.

Zgodnie z art. 415 kodeksu cywilnego „Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.”. To na poszkodowanym spoczywa obowiązek udowodnienia okoliczności powstania szkody, zatem niezbędny będzie np. świadek zdarzenia, zapis z okolicznego monitoringu lub fotografie oblodzonego chodnika.

Kolejnym ważnym elementem jest prawidłowe określenie naszych roszczeń – adekwatna do doznanej krzywdy wysokość zadośćuczynienia oraz precyzyjne wyliczenie odszkodowania.

W celu efektywnego dochodzenia roszczeń prowadzenie sprawy warto zlecić profesjonaliście. Kancelaria Prawna Meritum z uwagi na swoje wieloletnie doświadczenie, efektywnie reprezentuje swoich klientów w postępowaniu przedsądowym, a także sądowym.

Nie pobieramy opłat wstępnych za analizę sprawy – zapraszamy do kontaktu.