0 Polubione

40 tys. zł zadośćuczynienia za otworzenie korespondencji do pracownika

Sąd Najwyższy przyznał 40 tys. zł zadośćuczynienia za otworzenie korespondencji skierowanej do pracownika.

Korespondencja była skierowana do prokurator. Pracownik prokuratury, zamiast przekazać ją adresatce otworzył kopertę z dopiskiem do „rąk własnych” i upublicznił jej zawartość. Prokurator wytoczyła prokuraturze proces o naruszenie dóbr osobistych.

Sąd Okręgowy, a następnie Apelacyjny w Łodzi  zasądziły 100 tys. zł zadośćuczynienia.  Sąd Najwyższy  zmniejszył kwotę do 40 tys. zł. Sąd Najwyższy uznał, że tajemnica korespondencji zasługuje na ochronę, a jej naruszenie może naruszyć dobra osobiste.