80 000zł dla dzieci za śmierć ojca

W 2006r. doszło do wypadku komunikacyjnego w wyniku którego śmierć poniósł mężczyzna- ojciec trójki dzieci.

Czytaj wiecej...
nnw_770_418

OC a NNW

Potrzeba stworzenia niniejszego artykułu wynika z niewiedzy ubezpieczonych i ich niepewności co do tego czy OC obejmuje swoim zakresem szkody na osobie powstałe u pasażerów.

Czytaj wiecej...
dalodszk_770_418

Dalsze odszkodowanie

Czy uprzednie przyznanie odszkodowania wyłącza możliwość dochodzenia dalszego odszkodowania? Po kilku latach od zdarzenia szkodzącego w związku, z którym dostałeś już odszkodowanie ujawniły się u Ciebie urazy, o których wtedy ...

Czytaj wiecej...
bprzed_770_418

Odszkodowanie z tytułu wrongful birth

Skierowanie kobiety na badania prenatalne i preimplantacyjne, o ile istnieją do tego wskazania medyczne, stanowi obowiązek lekarza. Jakie konsekwencje rodzi niewywiązanie się z tego obowiązku? Zapraszamy do lektury.

Czytaj wiecej...
Upublicznianie_wizerunku_770_418

Kiedy za publikację zdjęć należy się zadośćuczynienie?

Czy jeżeli fotograf umieści nasze zdjęcia ślubne na swojej stronie internetowej, w swoim port folio, w serwisie społecznościowym należy nam się zadośćuczynienie?

Czytaj wiecej...
Utracone_zarobki_770_418

Utracone zarobki jako część odszkodowania – czy da się je odzyskać?

Roszczenie o utracone zarobki przysługuje osobie poszkodowanej, gdy wskutek wypadku poszkodowany utracił dochody, które z pewnością uzyskałby, gdyby mu szkody nie wyrządzono. W sytuacji, gdy posiadamy stałe zatrudnienie, np. umowę ...

Czytaj wiecej...
leczenie_770_418

Kiedy ubezpieczyciel nie zwróci nam kosztów leczenia?

Poszkodowany ma prawo do rekompensaty wszystkich wydatków związanych z poniesionymi kosztami leczenia w związku z wypadkiem, w którym doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Są jednak pewne ograniczenia i nie ...

Czytaj wiecej...
Przedawnienie_770_418

Terminy przedawnienia roszczeń odszkodowawczych

Ogólnie rzecz biorąc, zgodnie z art. 819§1 Kodeksu cywilnego, roszczenia z umów ubezpieczenia przedawniają się z upływem lat trzech. Chodzi o umowy ubezpieczenia mienia (np. autocasco, ubezpieczenie mieszkania), ubezpieczenia na ...

Czytaj wiecej...
zus_Meritum

Kolejna reforma systemu pozasądowego przyznawania odszkodowań w sprawach o błąd medyczny?

Zgodnie z opracowywanym właśnie przez Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła i jego zespół projektem zmian, po odszkodowanie za błąd medyczny będzie trzeba się zgłaszać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych a nie jak ...

Czytaj wiecej...
up_Meritum

Porażenie prądem a odszkodowanie.

Czy należy nam się odszkodowanie za porażenie prądem w miejscu użyteczności publicznej?

Czytaj wiecej...